CÔNG TY CP SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NGHỆ AN