CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ QUỲNH TRÂM