VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY TNHH MTV AN HÒA THẠNH